COOKIES POLICY

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อจำแนกคุณออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้คุณได้ และช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่เราเก็บไว้บนเบราว์เซอร์ของคุณหรือบนฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้มีข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ หากคุณต้องการทำเช่นนี้ โปรดดูที่เมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของคุณ

 

เราใช้ประเภทของคุกกี้ ดังนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็นอย่างแน่นอน คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้ที่ช่วยให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ที่ปลอดภัยได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่าง ๆ ในเว็บไซต์อย่างไรในระหว่างการเข้าชม สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการค้นหาได้อย่างง่ายดาย และ

  • คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน คุกกี้เหล่านี้ใช้ในการจดจำคุณเมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีก สิ่งนี้จะช่วยให้เราจัดเนื้อหาที่เหมาะสำหรับคุณ ทักทายคุณด้วยชื่อ และจดจำค่าที่คุณเลือกได้ (ตัวอย่างเช่น ภาษาหรือภูมิภาค)

  • คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือคุกกี้ที่ติดตั้งโดยโดเมนอื่นที่นอกเหนือจากของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าชมอยู่ หากผู้ใช้งานเข้าชมเว็บไซต์และมีบุคคลอื่นติดตั้งคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ก็จะถือเป็นคุกกี้ของบุคคลภายนอก คุกกี้เหล่านี้อาจติดตั้งโดยผู้ให้บริการภายนอกที่เราใช้บริการของพวกเขาในหน้าของเรา

 

โปรดทราบว่าคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ได้ในเบราว์เซอร์ ปกติการตั้งค่าเหล่านี้จะอยู่ในเมนู “ตัวเลือก” หรือ “การกำหนดค่า” ของเบราว์เซอร์ของคุณ

หากใช้งานเว็บไซต์ต่อ จะถือว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ที่ระบุข้างต้น


14 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 1453 ครั้ง